Informacja i zamówienia: tel.: 32 252 5555, 668 416 665,  510 920 840,  508 294 208


Tagi

Strona internetowa objaśnia budowę i podaje dane techniczne przewodów szynowych rozdzielczych typu MR na napięcie znamionowe izolacji 690 V 50 Hz o znamionowych prądach ciągłych 160, 250, 400 i 630 A.

Zawarte informacje są wystarczające dla:

  • zaprojektowania instalacji przewodów szynowych,
  • właściwego doboru elementów,
  • sporządzenia zamówienia.

Przewody szynowe produkowane są przez Elektroprofit Sp. z o.o w Katowicach w oparciu o własną dokumentację i normy: PN-IEC439-2+A1, PN-IEC439-2+AC.

Szynoprzewody MR zostały przebadane na zgodność z PN. Posiadają Świadectwo Badania nr 16/EE/99 wydane przez Energopomiar - Elektryka w Gliwicach.

Świadectwo Badania na życzenie zamawiającego jest dołączane do dostarczanych wyrobów.

Wytyczne montażu i eksploatacji zawarte są w "Instrukcji montażu i eksploatacji".

Przewód szynowy typu 5MR 400.P1 (nr kat. 556-57)

przewód szynowy typu 5MR 400.P1Przewody szynowe rozdzielcze typu MR są przeznaczone do zasilania urządzeń elektrycznych odbiorczych we wszystkich układach sieciowych o napięciu znamionowym do 660 V w przemysłowych halach fabrycznych. (na zdjęciu do 400A)

Zakres prądów znamionowych umożliwia wykorzystanie przewodów szynowych jako magistrali zasilających rozdzielnice lub duże pojedyncze odbiory jak również do zasilania dużej liczby średnich i małych pojedynczych odbiorów.

Możliwość zasilania odbiorów różnych wielkości z przewodów szynowych pozwala na instalowanie ich w zakładach przemysłu elektronicznego, chemicznego, metalurgicznego, materiałów budowlanych, motoryzacyjnego itp.

Małe gabaryty przewodów szynowych pozwalają na ich stosowanie w halach produkcyjnych wyposażonych w inne instalacje przemysłowe oraz tworzyć rozgałęzioną sieć rozdzielczą z równoczesną zmianą jej tras zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Możliwość przyłączenia skrzynek odpływowych na ciągu szynowym co 0,5 m pozwala na zasilanie odbiorników niezależnie od ich usytuowania.
Przewody szynowe rozdzielcze są przeznaczone do stosowania wnętrzowego w klimacie umiarkowanym w pomieszczeniach produkcyjnych o następujących warunkach środowiskowych:

  • Temperatura otoczenia: szczytowa krótkotrwała +40°C
  • najwyższa średnia w ciągu doby +35°C najwyższa średnia roczna +20°C najniższa-10°C
  • Wilgotność względna powietrza 50% przy temperaturze +40°C.

Skrzynka odpływowa HRMB.8-1

Skrzynka odpływowa HRMB.8-1 (nr kat.557-26)

Skrzynka przewidziana jest też do stosowania w przewodach szynowych układanych w pionie.

Skrzynki standardowo wykonane są z blachy ocynkowanej, a na życzenie klienta mogą być pokryte lakierem o wybranym kolorze. Mocowanie skrzynek na przewodzie szynowym odbywa się przez przykręcenie wysunięcie bocznych krawędzi skrzynek tworzących łapki, do przewodu szynowego za pomocą śrub M6. Skrzynki posiadają uchylny zaczep utrzymujący drzwiczki w stanie zamknięcia, przystosowany do zamykania na kłódkę i plombowania.

Skrzynka odpływowa HRMB.8-1Do wprowadzania przewodów i kabli stosowane są dławiki mocowane w przetłoczeniach bocznych ścianek.
Skrzynki spełniają wymagania normy PN-88/E-95000/01, PN-88/E-95000/02, PN-88/E-95000/04.

Skrzynka zbudowana jest z:

  • zespołu styków ślizgowych,
  • przerywnika obwodu,
  • podstawy bezpiecznikowej typu PBG003,
  • obejmy ochronnej na czas transportu i składowania.