Informacja i zamówienia: tel.: 32 252 5555, 668 416 665,  510 920 840,  508 294 208


Tagi

Przewody szynowe są elementami obudowanymi dwuczęściowymi osłonami z blachy stalowej ocynkowanej. Części obudowy są połączone nitami rurkowymi. Otwory w nitach służą do mocowania skrzynek przyłączowych i odbiorczych za pomocą śrub i nie powinny być wykorzystywane do mocowania elementów do konstrukcji wsporczych. Szyny fazowe i neutralne o tych samych wymiarach wykonano z profili miedzianych ułożonych na izolatorach z tworzywa sztucznego. Końce szyn, jak również osłony każdego elementu są wyposażone w komplet śrub dla wykonania połączeń z następnym elementem.

W wykonaniu 4-ro przewodowym obudowa nie stanowi przewodu ochronnego, natomiast w wykonaniu 5-cio przewodowym, dzięki zmniejszeniu rezystancji obudowy i dodatkowym połączeniom, obudowa jest przewodem ochronnym PE.

W osłonach elementów szynowych prostych znajdują się otwory przyłączowe dla podłączenia skrzynek, rozmieszczone co 0,5 m po obu stronach elementu i osłonięte pokrywami. Na końcach elementów (w miejscu połączeń szyn) usytuowane są otwory kontrolno-montażowe osłonięte odejmowanymi pokrywami.

Przekroje poprzeczne elementów przewodów szynowych

Rys.1 Przekroje poprzeczne elementów przewodów szynowych.

Typ
przewodu
szynowego
Wymiar
A (mm)
Wymiar
szyn a*b
(mm)
MR 160 58 7*7
MR 250 58 7*16
MR 400 78 7*36
MR 630 102 7*60
MR 720 122 7*80
MR 800 122 7*80
MR 830 142 7*100
MR 1000 142 7*100

Do przewodów szynowych MR 800 i MR 1000 można zastosować wszystkie elementy odbiorcze stosowane dotychczas w przewodach szynowych MR 160, MR 250, MR 400 i MR 630. Dla podłączenia zasilania służą elementy zasilające 800A i 1000A początkowe lub końcowe.