Informacja i zamówienia: tel.: 32 252 5555, 668 416 665,  510 920 840,  508 294 208


Tagi

Sieć czteroprzewodowa z uziemionym punktem neutralnym

Żyłę neutralną linii zasilającej przyłącza się do zacisku neutralnego skrzynki zasilającej. Zaciski neutralne skrzynek zasilających muszą być połączone z zaciskami ochronnymi tych skrzynek za pomocą specjalnego mostka wewnątrz skrzynki. Mostki te dostarczane są przez producenta wraz ze skrzynkami.

Obudowy skrzynek, po ich zamocowaniu na przewodzie szynowym posiadają metaliczne połączenie z obudową przewodu szynowego za pomocą 4 śrub, którym i są przykręcone, w związku z czym nie wymaga się w zasadzie wykonania innych połączeń.

Dodatkowe połączenia obudowy z przewodem uziemiającym mogą być potrzebne dla zapewnienia skuteczności ochrony lub zapobieżenia występowaniu różnic potencjałów pomiędzy obudową przewodu szynowego, a innymi uziemionymi częściami metalowymi znajdującymi się w pobliżu przewodu szynowego. W takich przypadkach dodatkowe połączenie wykonuje się przez dołączenie przewodu uziemiającego lub wyrównawczego do zacisku ochronnego dowolnej skrzynki.

Sieć trójprzewodowa z izolowanym punktem neutralnym

Przewód uziemiający dołącza się do zacisku uziemiającego skrzynki zasilającej. W przypadku konieczności wykonania połączeń wyrównawczych wykorzystuje się do tego celu zaciski uziemiające dowolnych skrzynek.

Przez to, że zaciski ochronne połączone są z zaciskami neutralnymi wszystkich skrzynek, rolę przewodu uziemiającego spełnia równocześnie obudowa i szyna neutralna przewodu szynowego.

Sieć pięcioprzewodowa z uziemionym punktem neutralnym

W wykonaniu 5-przewodowym obudowa przewodu szynowego oraz skrzynek stanowi przewód ochronny PE.

Przewód neutralny N stanowi odizolowana od obudowy szyna miedziana o przekroju równym przewodom fazowym.

Dla rozdzielenia funkcji przewodu ochronno - neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N należy usunąć mostki łączące zaciski uziemiające PE z zaciskami przewodu neutralnego N w skrzynkach zasilających i odbiorczych. Należy dodatkowo dokonać połączenia przewodu ochronnego PE elementu zasilającego (posiadającego łącznik miedziany łączący obudowę skrzynki z obudową przewodu szynowego) przewodem uziemiającym z uziemieniem ochronnym.

Dla zapobieżenia różnicy potencjałów między obudową przewodu szynowego a innymi częściami metalowymi znajdującymi się w pobliżu przewodu szynowego należy stosować połączenia wyrównawcze. Dodatkowe połączenia obudowy (przewodu ochronnego PE) z przewodami uziemiającymi mogą być potrzebne dla zapewnienia skuteczności ochrony.