Informacja i zamówienia: tel.: 32 252 5555, 668 416 665,  510 920 840,  508 294 208


Tagi

Montaż przewodu szynowego wykonać zgodnie z zasadami podanymi w "Instrukcji montażu i eksploatacji przewodów szynowych rozdzielczych typu MR" oraz poniżej określonymi uzupełnieniami w tym zakresie.

Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy przemieszczenia końców szyn w elementach są właściwie - patrz rys. 9 "Instrukcji montażu i eksploatacji" ewentualnie przeprowadzić regulację.

Elementy przewodów szynowych należy przygotować do montażu pionowego w ten sposób, aby szyna neutralna przebiegała z lewej strony elementów. Sprawdzianem takiego położenia jest to, przy którym pokrywy uchylne otworów połączonych (patrząc od przodu tj. od tej strony, gdzie będą mocowane skrzynki przyłączowe) będą odchylały się ku górze i jednocześnie tulejki i śruby łączeniowe szyn (dla wielkości 250 - 630 A) lub nakładki łączące (dla wielkości 160A) będą znajdowały się na dole elementu.

W związku z powyższym ciąg przewodu szynowego "orientowany" na podstawie katalogu czy też instrukcji montażu i eksploatacji należy układać w pionie tak, że początki elementów są u góry, natomiast końce u dołu ciągu przewodu szynowego - patrz rys. 1.

Dalszą czynnością przygotowawczą do montażu jest zabudowanie w dolnej części każdego elementu od strony frontowej - po 1 szt. wkładki mocującej typu FR z osłoną. W tym celu należy odchylić ku górze pokrywę osłaniającą otwór przyłączowy w elemencie przewodu szynowego i następnie wstawić wkładkę dociskając ją ściśle do krawędzi otworu przyłączowego obudowy, przy czym należy zwrócić uwagę, aby przed ułożeniem wkładki jej wtyki klinujące były zluzowane i lekko nasuwały się na szyny elementu.

Dokręcić śruby dociągowe wtyków przy użyciu klucza nasadowego momentem nie większym niż 1,43 Nm i zamocować osłonę wkładki przy użyciu śrub, w które jest ona wyposażona, do krawędzi obudowy elementu.

Kolejność montażu instalacji

Montaż instalacji przewodów szynowych w układzie pionowym przeprowadza się w następującej kolejności:

  • zamocowanie elementów
  • połączenie elementów
  • montaż osłon zakończeniowych
  • montaż skrzynek przyłączowych
  • podłączenie kabli zasilających i odpływowych do skrzynek

Mocowanie elementów

Montaż elementów należy rozpocząć od dołu ciągu pionowego. Elementy przewodu szynowego należy kolejno dostawić do siebie i konstrukcji wsporczo - mocującej zamocowanej na ścianie oraz unieruchamiać przez przykręcenie nakładek dociskowych momentem 60 Nm obejmujących krawędzie budowy elementów.

Przed zamocowaniem każdego następnego elementu należy wykręcić śruby łączeniowe z szyn lub nakładki łączące oraz śruby z zakończenia obudowy elementu. Należy skontrolować stan szyn w miejscach połączeń, usunąć ewentualne zanieczyszczenia i posmarować powierzchnię styków wazeliną techniczną bezkwasową.

Należy również zdjąć pokrywę z otworu kontrolno - montażowego od strony frontowej elementu w celu uzyskania dostępu dla wykonania połączeń szyn sąsiednich elementów. Pokrywę tą przytwierdzoną do obudowy elementu przy pomocy dwóch zasuwek dociśniętych wkrętami zdejmuje się po lekkim obluzowaniu wkrętów i przesunięciu ich wraz z zasuwkami wzdłuż podłużnego otworu pokrywy. Elementy należy tak mocować na konstrukcjach, aby zarówno szyny jak i zazębiające się zakończenia obudów dwóch sąsiednich elementów dokładnie do siebie przylegały. Podczas montażu ciągu należy zachować jego prostoliniowość w pionie.

Łączenie elementów

Łączenie elementów dokonać w sposób opisany we wspomnianej instrukcji montażu i eksploatacji.

Montaż osłon zakończeniowych

Montaż dokonać zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji.

Montaż skrzynek przyłączowych

Montaż skrzynek przyłączowych dokonać w oparciu o instrukcję montażu i eksploatacji, przy czym zwraca się uwagę, że skrzynki muszą być zabudowane na otworach przyłączowych (po uprzednim odchyleniu pokrywy ku górze).

Podłączenie kabli do skrzynek

Po zamontowaniu ciągu pionowego i sprawdzeniu mocowania poszczególnych elementów ciągu należy poprzez odpowiednie dławiki wprowadzić i podłączyć kable w skrzynkach zasilających i odpływowych.