Informacja i zamówienia: tel.: 32 252 5555, 668 416 665,  510 920 840,  508 294 208


Tagi

Przewody szynowe rozdzielcze typu MR są przeznaczone do zasilania urządzeń elektrycznych odbiorczych we wszystkich układach sieciowych o napięciu znamionowym do 690 V w przemysłowych halach fabrycznych, budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym.

Zakres prądów znamionowych umożliwia wykorzystanie przewodów szynowych jako magistrali zasilającej rozdzielnice lub duże pojedyncze odbiory jak również do zasilania dużej liczby średnich i małych pojedynczych odbiorów.

Możliwość zasilania odbiorów różnych wielkości z przewodów szynowych pozwala na instalowanie ich w zakładach przemysłu elektronicznego, chemicznego, metalurgicznego, materiałów budowlanych, motoryzacyjnego itp.

Małe gabaryty przewodów szynowych pozwalają na ich stosowanie w halach produkcyjnych wyposażonych w inne instalacje przemysłowe oraz tworzyć rozgałęzioną sieć rozdzielczą z równoczesną zmianą jej trasy zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Możliwość przyłączenia skrzynek odpływowych na ciągu szynowym co 0,5 m pozwala na zasilanie odbiorników niezależnie od ich usytuowania.

Elementy proste przewodów szynowych typu MR mogą być bez żadnych zmian i przeróbek również instalowane w ciągach pionowych, przy czym należy je odpowiednio przystosować do takiej pracy, przez zamontowanie na ich obudowie wkładek mocujących uniwersalnych typu FR z osłoną.

Zadaniem tych wkładek jest unieruchomienie szyn względem obudowy, gdyż szyny ułożone są w izolatorach w sposób umożliwiający ich wzdłużne przemieszczenie się co przy instalowaniu ciągów poziomych nie miało znaczenia.
Natomiast przemieszczanie się szyn w przewodzie szynowym ułożonym w pionie jest niedopuszczalne.

Drugim elementem charakterystycznym dla instalacji przewodów szynowych w pionie jest konieczność stosowania specjalnej konstrukcji wsporczej typu KU utrzymującej elementy ciągu przewodów w pionie, a zapobiegającej ich obsuwaniu się pod własnym ciężarem.

Zarówno wkładka jak i wspomniana konstrukcja wsporcza są uniwersalne i mogą być stosowane do wszystkich wielkości i elementów przewodów szynowych tj. w zakresie od 160 do 630 A.

Zasilanie i zaślepianie zakończeń w ciągu przewodów szynowych instalowanych pionowo, jak również odpływy należy wykonać wykorzystując w tym celu asortyment produkowanych elementów i skrzynek.

Przewody i skrzynki instalowane w ciągach pionowych zachowują wszystkie parametry techniczne obowiązujące w ciągach poziomych.

Przewody szynowe rozdzielcze są przeznaczone do instalowania wnętrzowego w klimacie umiarkowanym w pomieszczeniach produkcyjnych o następujących warunkach środowiskowych:

  • temperatura otoczenia:
    • szczytowa krótkotrwała + 40 °C
    • najwyższa średnia w ciągu doby + 35 °C
    • najwyższa średnia roczna + 20 °C
    • najniższa - 10 °C,
  • wilgotność względna powietrza - 50% przy temperaturze + 40 °C.

Przewodów szynowych nie należy stosować w halach produkcyjnych niebezpiecznych pod względem ogniowym i wybuchowym oraz o wyziewach żrących.