Informacja i zamówienia: tel.: 32 252 5555, 668 416 665,  510 920 840,  508 294 208


Tagi

Produkowany jest następujący asortyment produktów szynowych:

 • elementy proste 4-ro i 5-cio przewodowe (karta katalogowa 1) o długości 1 i 3 m, przystosowane do podłączenia skrzynek przyłączowych z lewej i prawej strony elementu,
 • elementy kątowe poziome 4-ro i 5-cio przewodowe (karta katalogowa 2) służące do zmiany kierunku prowadzenia ciągu przewodu szynowego o 90° w lewo lub w prawo,
 • elementy kątowe pionowe 4-ro i 5-cio przewodowe (karta katalogowa 3) służące do zmiany kierunku prowadzenia ciągu przewodu szynowego o 90° w górę lub w dół,
 • elementy rozgałęźne poziome 4-ro i 5-cio przewodowe (karta katalogowa 4) służące do wykonania odgałęzienia od głównego ciągu przewodu szynowego pod kątem 90° w lewo lub w prawo,
 • elementy rozgałęźne przewodów szynowych układanych w pozycji poziomej (karta katalogowa 5)
 • elementy końcowe (karta katalogowa 6) służące do osłonięcia początku i końca ciągu przewodu szynowego,
 • skrzynki zasilające z wtykami klinowymi (karta katalogowa 7) służące do bezpośredniego podłączenia przewodów zasilających,
 • skrzynki zasilające z wtykami klinowymi i rozłącznikiem (karta katalogowa 8 i 9) służące do podłączania przewodów zasilających lub odbiorczych,
 • skrzynki odpływowe z wtykami klinowymi, podstawami bezpiecznikowymi oraz rozłącznikiem (karta katalogowa 10) służące do podłączenia przewodów instalacji odbiorczej,
 • skrzynki odbiorcze z wtykami ślizgowymi, gniazdami bezpiecznikowymi lub podstawami bezpiecznikowymi, z przerywnikiem obwodu w drzwiczkach (karta katalogowa 11) służące do podłączania przewodów instalacji odbiorczej,
 • skrzynki odpływowe z wtykami ślizgowymi, gniazdami bezpiecznikowymi, wyłącznikami ochronnymi i przerywnikiem obwodu w drzwiczkach (karta katalogowa 1 2) służące do podłączania i ochrony przeciw porażeniowej instalacji odbiorczej,
 • skrzynki odbiorcze z wtykami ślizgowymi i wyłącznikami instalacyjnymi nadmiarowymi i ochronnymi, przerywnikiem obwodu w drzwiczkach (karta katalogowa 13) służące do podłączania i ochrony (nadmiarowej, przeciwporażeniowej) instalacji odbiorczej,
 • skrzynki odbiorcze małogabarytowe z wtykami, gniazdami bezpiecznikowymi małogabarytowymi i przerywnikiem obwodu w drzwiczkach - karty katalogowe 14, 15, 16,
 • skrzynki odbiorcze do przewodów pionowych z wtykami ślizgowymi, gniazdami bezpiecznikowymi małogabarytowymi bez przerywnika obwodu w drzwiczkach - karty katalogowe 17, 18,
 • konstrukcje wsporcze do przewodów szynowych - karty katalogowe 20, 21, 22, 23,
 • wkładka mocująca do przewodów szynowych układanych w pionie - karta katalogowa 19.