Informacja i zamówienia: tel.: 32 252 5555, 668 416 665,  510 920 840,  508 294 208


Tagi

Skrzynki przyłączowe produkowane są w dwóch typach, a mianowicie zasilające i odpływowe. Konstrukcja skrzynek jest wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Boczne obudowy skrzynek u podstawy posiadają krawędzie wysunięte tworząc rodzaj łapek pozwalających na przykręcenie do obudowy elementów przewodu szynowego. Dla połączenia elektrycznego z przewodem szynowym skrzynki zaopatrzone są w zespół styków ślizgowych (skrzynki typu HRRI, HRRB, HRWO, HRWI) względnie klinowych (skrzynek typu SR, 2SREB, SRE). Kliny w stykach klinowych po nałożeniu skrzynki na przewód szynowy są dociągane przy pomocy śrub dostępnych od wnętrza skrzynki typu SR po otwarciu drzwiczek, zaś w skrzynkach typu 2SREB i SRE po zdjęciu przedniej osłony. Pozostałe wyposażenie skrzynek obejmuje:

  •  w skrzynkach typu SR - zaciski dla podłączenia przewodów zasilających,
  •  w skrzynkach typu SRE - rozłącznik,
  •  w skrzynkach typu 2SREB - rozłącznik 3-biegunowy do otwierania obwodu obciążonego prądem znamionowym oraz podstawy bezpieczników stacyjnych. Rozłącznik ten posiada napęd bezpośredni uruchamiany rączką usytuowaną na zewnętrznej stronie drzwiczek oraz blokadę mechaniczną z drzwiczkami pozwalającymi je otworzyć tylko w stanie wyłączonym rozłącznika. Ponieważ wymaga się osobnego mocowania tych skrzynek do konstrukcji wsporczych - w tym celu na ich bocznej górnej ściance zabudowany jest specjalny uchwyt wieszakowy,
  •  w skrzynkach typu HRRI i HRRB - łącznik izolacyjny, którego przerywnik przymocowany jest do wewnętrznej strony drzwiczek oraz gniazda bezpieczników instalacyjnych (HRRI) względnie podstawy bezpiecznikowe nożowe (HRRB),
  •  w skrzynkach typu HRWO - łącznik izolacyjny, którego przerywnik przymocowany jest do wewnętrznej strony drzwiczek oraz gniazd bezpieczników instalacyjnych i wyłączniki ochronne zamocowane na listwie nośnej,
  •  w skrzynkach typu HRWI - wyłączniki instalacyjne nadmiarowe z dźwigienkami napędu uruchamianymi po otwarciu pokrywy przystosowanej do plombowania lub zamykania na kłódkę.

Do wprowadzania przewodów i kabli do wszystkich typów skrzynek służą otwory usytuowane w górnej i dolnej ściance skrzynki, zamknięte pokrywami z blachy ocynkowanej. Pokrywy te posiadają koliste wgnioty i nacięcia o różnych średnicach do wprowadzenia dwóch rur lub przewodów przez każdą pokrywę.

Wszystkie skrzynki, za wyjątkiem SRE posiadają uchylny zaczep utrzymujący drzwiczki w stanie zamknięcia. Zaczep przystosowany jest do plombowania lub zamykania na kłódkę. Wewnątrz każdej skrzynki znajduje się izolowany zacisk neutralny połączony elektrycznie (po zmontowaniu skrzynki na przewodzie szynowym) z szyną neutralną za pośrednictwem styku ślizgowego lub klinowego. Oprócz tego każda skrzynka posiada zacisk uziemiający umieszczony na bocznej dolnej ściance w pobliżu zacisku neutralnego, który może być z nim połączony (w zależności od układu sieciowego) miedzianym mostkiem. Do zabezpieczenia na czas składowania i transportu zespołu styków w skrzynkach, założone są specjalne objemki chroniące je przed uszkodzeniem.