Informacja i zamówienia: tel.: 32 252 5555, 668 416 665,  510 920 840,  508 294 208


Tagi

Po ustaleniu obciążenia, wymaganej zwarciowej wytrzymałości i przebiegu trasy przewodu szynowego, należy:

  • wybrać typ przewodu szynowego;
  • dobrać elementy przewodu szynowego;
  • zaprojektować względnie dobrać typową konstrukcję do mocowania elementów przewodu szynowego i skrzynek typu 2SREB;
  • zaprojektować instalację ochrony dodatkowej przeciwporażeniowej;
  • sporządzić zestawienie poszczególnych elementów przewodu szynowego i innych materiałów potrzebnych do wykonania instalacji.